AN THÀNH##31M, Nhà Lồng Chợ, Phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang##02963866955