BẢY LỚN##Chợ Vĩnh Hải, 2 Tháng 4, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà##0126605354