CHẾ KHIẾM##185, Chợ Đại Tâm, Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng##01686.531.589