CHỊ GIÀU##Lô 81, Chợ Xuân Khánh, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ##07103.751.297