CHỊ HẠNH##Sạp Không Số, Châu Văn Đặng, P1, Bạc Liêu, Bạc Liêu##0914600083