CHỊ TRANG##72, Lịch Hội Thượng, Xã Châu Thành, Trần Đề, Sóc Trăng##0902.690.522