CHÍN DIỆU##Chợ Bến Giá, Phường 2, TT. Thị Xã, Duyên Hải, Trà Vinh##02943836147