CHÚ VIỂN##Chợ Cầu Ngang, Khóm Minh Thuận A, TT. Cầu Ngang, Trà Vinh##02943823301