ĐỨC PHƯỢNG##Chợ Kinh Cùng, Ấp Hoà Phụng, Phụng Hiệp, Hậu Giang##0939.093802