HẢI LOAN##Quầy 1, Chợ Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre##3.862.248