HÀO PHƯƠNG##264, Quốc Lộ 53, Xã Đại An, Chợ Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh##02943778993