HIỀN HOÀ##Kiot 7+8, Chợ Phan Thiết, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận##0916769010