HOÀNG MỸ##300, Trần Hưng Đạo, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận##0918797344