HONG TRUC##48 đường Trần Phú, Chợ Cầu Kè, Khóm 4, TT. Cầu Kè, Trà Vinh##02943813014