HÙNG NGÓ##Lô L26 Nền 13-14, TTTM Sóc Sơn, TT. Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang##02973740601