KỀM NGHĨA ĐẠT MỸ LỆ##209, Cao Văn Lầu, Phường 2, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh##0839691624