KHÁNH BAN##04, Chợ Mới Hộ Phòng, Hộ Phòng, Bạc Liêu, Bạc Liêu##0918.777.805