KIM ÚT##07, tôn Thất Tùng, Chợ Tân Biên, TT. Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh##0976666779