LAM PHƯỢNG##Sạp A27 - 29, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh##0903168634