LIỄU##Sạp T2 - 02 Chợ Phạm Văn Hai, Phạm Văn Hai,Phường 3, Quận Tân Bình,Tp.Hồ Chí Minh##0835398805