MP DUYÊN##25-27, Nguyễn Chí Thanh, Phường An Bình, Buôn Hồ, Đăk Lăk##553871053