MP MỸ PHƯỢNG##32, Hùng Vương, TT. Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước##01685060705