MỸ DUYÊN##C18-C7, Chợ Thốt Nốt, Châu Văn Liêm, Thốt Nốt, Cần Thơ##07103.853.264