MỸ PHẨM LAN LAN##Phường 1, Chợ Phường 1, Bạc Liêu, Bạc Liêu##02913954090