MỸ PHẨM LOAN##94, Lộ Tẻ, Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh##0949632398