MỸ PHẨM-VĂN HÓA PHẨM 606##606, Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh##0903530520