NGỌC BÍCH##24, Phạm Hồng Thái, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh##0663843377