NGÔ THỊ TÚ##1102-1132, Quốc Lộ 80, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang##02973842389