NGỌC SƯƠNG##173/3, Cống Tân Hiệp, TT. Tân Hiệp, Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang##896941