OANH NAM##76, Nguyễn Đức Cảnh, P. Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ##02923.762.772