PHƯƠNG THẢO##67, Tôn Đức Thắng, Phường Lê Lợi, Qui Nhơn, Bình Định##563813613