PHƯƠNG THÙY##Chợ Trà Cú, Khóm 1, TT. Trà Cú, HUyện Trà Cú, Trà Vinh##02943875909