PLT HƯƠNG##7, Thích Quãng Đức, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương##06506 508 687