QUỲNH CHI##88F, Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh##01676572724