SALON NGỌC LỢI##99F Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng##01693452770