SHOP HÀ##151/6, Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh##0968633577