SHOP MINH HOA##994, Đường 23 Tháng 10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà##0931774694