SHOP MY MY##242, Lê Hồng Phong, Phường Lê Lợi, Qui Nhơn, Bình Định##563824238