SHOP QUANG##183 đường 30/5, chợ Cầu Kè, Khóm 5, TT. Cầu Kè, Trà Vinh##02943834210