SHOP THẢO VY##201, Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Qui Nhơn, Bình Định##916421114