SHOP THOẠI DUNG##Chợ Xóm Mới, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hoà##583512870