TÁM ĐỀ##960, Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh##0838971253