THANH PHƯƠNG##Đường Tỉnh 712, TT. Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận##0989171972