Thanh Tâm 2##68, Hoàng Xuân Hãn, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng##0918357579