THANH TRANG##Lô 2, Chợ Bình Thuỷ, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, Cần Thơ##0907817359