THUẦN ANH##Kios 43-45 TTTM 30/4, Chợ 30, TP. Rạch Giá, Rạch Giá, Kiên Giang##02973 873404