THỦY ĐỊNH##37, Trần Hưng Đạo, TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng##3647674