THÚY HẰNG##311-314, TT. Chợ Ô Môn, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ##07103.861.509