THÚY HẰNG##Lô 58, Chợ Phong Điền, ấp Thị Tứ, Phong Điền, Cần Thơ##0967.443.477