THY##9A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh##0906822377